ترنج

گل وگیاه

نهال خرمالو در ابتدا بسیار حساس می باشد

زمان خرید و کاشت خرمالو وقتی است که سرمای بهاره کاملا بر طرف شده باشد (نیمه دوم اردیبهشت)

خاک بسیار غنی از مواد آلی با زهکش خوب برای آن الزامی است ولی این را به خاطر بسپارید که به نهالهای تازه  غرس شده هرگز کود ندهیدو کود دادن بایستی از سال دوم شروع شود.

(در زمان خرید نهال خرمالو توصیه های موضوع نحوه خرید نهال درختان را رعایت کنید)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا شریف زاده کرمانی  |